Hessel » Specials » Overdenking

Overdenking voor jongeren van 16 tot 20 jaar

Overdenking voor jongeren van 16 tot 20 jaar Een eigentijdse waardevolle boodschap kan een bijdrage leveren aan de vele vragen waar jongeren mee rondlopen. En reken maar dat jongeren een boel vragen hebben. Die vragen gaan over verschillende thema's zoals school, verslaving, seksulaiteit, politiek, sport. In deze special vind je dagelijks een nieuwe overdenking die jongeren wil aanspoeren tot nadenken en zelfreflectie. Broodje kaas?
Een dageljkse overdenking uit de bijbel is net als een broodje kaas. Gewoon maar toch bijzonder. Als straathoekwerker kwam ik eens een kerstpakket brengen bij een dealer en gebruiker van verdovende middelen. In dat pakket zat een stuk kaas. Ik heb nog nooit iemand zo blij en enthousiast gezien als die jongen. Voor is was het normaal dat ik kaas in de koelkast heb liggen. Voor hem dus niet. In deze special vind je heel gewone overdenkingen maar door met anderen te delen wat je hebt, kan het plotseling zo heel bijzonder zijn.

Kort of lang

Jongeren moeten dagelijks keuzes maken. Een dagelijkse overdenking waarin de bijbelse boodschap helder en praktisch bereikbaar word kan helpen om een houvast te bieden. Soms is een korte tekst net even wat je nodig hebt. De overdenkingen in deze special gaan juist wat uitgebreider in op verschillende thema's. Het gaat tenslotte om jou en dat neem ik serieus. Voor God ben je van waarde. Je bent Zijn schepsel.
Bijbelstudie: Paulus over het Griekse woord 'hetoimos' mijn kijk op

Bijbelstudie: Paulus over het Griekse woord 'hetoimos'

Bereid zijn we allemaal wel eens. Bijvoorbeeld iemand een keer helpen bij een verhuizing. Maar zijn we ook bereid om een zware financiële crisis te ondergaan? Het Griekse nieuwtestamentische woord 'He…
De brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7 mijn kijk op

De brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7

'Dwaalt niet God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' Galaten 6: 7 Je moet ergens naar toe. Je bent er nog nooit geweest. Zonder wegenkaart of TomTom ben je radelo…
Gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15:11 mijn kijk op

Gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15:11

Een bijbeltekst kan stof tot nadenken geven. Nadenken over het feit dat je de zoon van een vader bent is zo'n voorbeeld. De boodschap van de gelijkenis van de Verloren Zoon uit Lukas 15 geeft al eeuwe…
Pasen: dagelijkse overdenking tijdens lijdenstijd van Jezus

Pasen: dagelijkse overdenking tijdens lijdenstijd van Jezus

Tijdens Pasen herdenken we het lijden van Jezus. Het paasfeest heeft zijn oorsprong in het oude Egypte. De Israëlieten kregen de opdracht van God om zich uit de slavernij te onttrekken. Sommige Bijbel…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd mijn kijk op

Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd

De lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is dan ook vooral ´verwonderin…
Gepubliceerd door Hessel op 11-06-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.