Hessel » Specials » Godsdienstpsychologie

Godsdienstpsychologie in een moderne samenleving

Godsdienstpsychologie in een moderne samenleving Psychologie is in. Godsdienstpsychologie wat minder. Toch is de godsdienstpsychologie niet minder belangrijk en misschien wel net zo in als de 'gewone'psychologie. Godsdienstpsychologie richt zich op de gelovige, godsdienstige en spirituele mens. De godsdienstpsychologie wil weten en begrijpen waarom een gelovig persoon zijn of haar keuzes maakt zoals hij die maakt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat religie invloed heeft op het gedrag van het individu, de groep, en zelfs een hele samenleving. Religie kan de oorzaak zijn van goed gedrag. De bakermat van het ontwikkelingswerk in derde wereld landen bijvoorbeeld, ligt in de context van het christenendom. Een keerzijde van de medaille zijn de oorlogen met een religieuze achtergrond. Kortom, de godsdienstpsychologie is boeiend genoeg om je erin te verdiepen.
Dataverzameling in wetenschappelijk onderzoek

Dataverzameling in wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn verschillende methoden en meetinstrumenten beschikbaar. Wanneer je een onderzoek moet gaan uitvoeren is het handig om een duidelijk overzicht te hebben van de meest…
De functies van psychologie, religie en theologie

De functies van psychologie, religie en theologie

Godsdienstwetenschap is een fascinerend vakgebied omdat veel conflicten in de wereld een godsdienstig of religieus motief hebben. Dat is een belangrijke reden om het te bestuderen. In de media alleen…
De neuropsychologie van rituelen en meditatie

De neuropsychologie van rituelen en meditatie

Andrew B. Newberg en zijn collega´s hebben in 1988 een neuro-psychologisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot godsdienstige meditaties. Aan de hand van de Imaging Technologie probeert men verschi…
De rol van religie in de levenscyclus en crisis van de mens

De rol van religie in de levenscyclus en crisis van de mens

De psycholoog Erikson had veel interesse in de betekenis van religie voor de mens. Volgens Erikson bestaat de cyclus van de mens steeds uit een crisis om te groeien naar een andere fase van het leven.…
Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religie

Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religie

Statistische gegevens over stijgende misdaadcijfers zijn vaak gemeld door de media. Dit was vooral het geval tijdens de jaren ‘60 en ‘70. Er zijn prognoses dat de criminaliteit en delinquentie zal bli…
Korte inleiding op de godsdienstpsychologie als wetenschap

Korte inleiding op de godsdienstpsychologie als wetenschap

Het fundamentele doel van psychologie is het begrijpen van mensen. Psychologen proberen dat te doen door het bestuderen van menselijke motivatie, kennis en gedrag. Voor ons is de belangrijkste de ‘god…
Onderzoek en theorieën in de godsdienstpsychologie

Onderzoek en theorieën in de godsdienstpsychologie

In een tijdsbestek van ongeveer 100 jaar zijn er duizenden studies gedaan in de godsdienstpsychologie. Ondanks dat al deze vele studies zijn geordend, bezitten we slechts een klein deel uit een verwar…
Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Een nadeel van de vele studies over religie en middelengebruik en misbruik is dat ze vertrouwen op eigen rapporten. Onderzoekers hebben geopperd, dat indien religieuze personen een neiging in de richt…
Psychiater Sigmund Freud over dwanghandeling in godsdienst

Psychiater Sigmund Freud over dwanghandeling in godsdienst

Sigmund Freud (psychiater geboren in 1856) signaleerde overeenkomsten tussen de dwanghandelingen van neurotici en de verrichtingen in een godsdienstige oefening. Hij stelde zelfs dat de dwanghandeling…
Religie en moraliteit bij drugsmisbruik

Religie en moraliteit bij drugsmisbruik

Godsdienstig onderwijs onder verschillende groepen verzet zich doorgaans tegen het gebruik en misbruik van middelen zoals alcohol en drugs. Men zou dus kunnen verwachten dat geloof in relatie staat to…
Religieuze ervaringen en de roltheorie van Hjalmar Sunden

Religieuze ervaringen en de roltheorie van Hjalmar Sunden

De Zweedse psycholoog Hjalmar Sunden (1908-1993) is bekend geworden door de ontwikkeling van de ‘roltheorie’. De kern van de roltheorie is dat mensen zich gaan identificeren met bepaalde rollen die in…
Universele definitie van geloven en godsdienst

Universele definitie van geloven en godsdienst

Al ruim duizenden jaren hebben geleerden geschreven en gepraat over godsdienst. De mogelijkheden die dat met zich meebrengt zijn beschreven in talloze uitgaven in welke ander ook in de geschiedenis va…
Verband tussen moreel gedrag en religie

Verband tussen moreel gedrag en religie

Het is niet verrassend dat religie gerelateerd is aan iemands gedrag en een heleboel morele kwesties. Mensen die religieus zijn, zijn meer conservatief in hun houding. In het algemeen tonen mensen die…
Verschillende definities van godsdienst uit de wetenschap

Verschillende definities van godsdienst uit de wetenschap

In de literatuur van de godsdienstpsychologie zijn reeds enkele fundamentele vragen gesteld over de definitie van godsdienst. Echter, zonder het soort antwoorden te krijgen dat de nieuwsgierigheid tev…
Gepubliceerd door Hessel op 20-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.