Hessel » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 158 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Alphacursus en bijbelstudie vanuit het Grieks

Alphacursus en bijbelstudie vanuit het Grieks

De Alphacursus is een toegankelijke cursus voor mensen die meer van het evangelie van Jezus Christus willen weten. De cursus wijst op de belangrijkste elementen van de Goede Boodschap over het leven e… Religie, 03-07-2010
Angst en allergie in het kerkelijk pastoraat

Angst en allergie in het kerkelijk pastoraat

Mensen in het pastoraat kunnen een onverklaarbare angst of allergie hebben voor sommige mensen in hun gemeente. Soms zijn ze zo angstig of allergisch voor iemand dat ze liever niet meer naar de kerk g… Religie, 05-10-2009
Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie is het zoeken naar of het toeschrijven van oorzaken van bijvoorbeeld ziekte of problemen, bij jezelf of bij een ander. Door meer inzicht in attributie te krijgen kun je jezelf maar ook ande… Psychologie, 29-10-2009
Bestaat er verband tussen evolutietheorie en secularisatie? mijn kijk op

Bestaat er verband tussen evolutietheorie en secularisatie?

Darwin maakte in de negentiende eeuw ‘carrière’ door zijn bewering dat mens en dier door natuurlijke selectie tot stand zijn gekomen. Vanaf dat moment bleef er van het geloof in het scheppingsverhaal… Religie, 14-10-2010
Betekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude Testament

Betekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude Testament

Mensen denken verschillend over de hemel. In het Oude Testament van de Bijbel wordt het woord hemel voor het eerst in Genesis genoemd. Hoe er in de tijd van het Oude Testament over de hemel werd gedac… Religie, 17-12-2010
Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedrag

Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedrag

Religieus geloof en negatief gedrag hebben vaak een link met individueel crimineel gedrag. Dat kan opgemaakt worden uit een overzicht van ruim zestig wetenschappelijke onderzoeken. Los van het feit da… Religie, 24-10-2009
Bijbel - Psalm 1: in jonge taal voor mannen

Bijbel - Psalm 1: in jonge taal voor mannen

Psalm 1 is zo vertaald naar de taal van jongeren dat het zoveel mogelijk aansluit bij de hedendaagse beleving. De tekst is zoveel mogelijk vertaald naar de diverse belevingswerelden van jongeren. De v… Religie, 03-08-2011
Bijbel - Psalm 2: in jonge taal

Bijbel - Psalm 2: in jonge taal

De schrijver van Psalm 2 heeft een boodschap voor de mensen die het voor het zeggen hebben in hun land. Hij wil hen waarschuwen voor trots en hoogmoed. De schrijver constateert dat je zonder de wijshe… Religie, 04-08-2011
Bijbel - Psalm 3 van David in jonge taal

Bijbel - Psalm 3 van David in jonge taal

Psalm 3 is geschreven door David nadat hij achterna gezeten werd door zijn zoon Absalom. Hij schrijft over de angst die hij heeft en praat daarover met God. Met God over je angst praten is goed. Het h… Religie, 06-08-2011
Bijbel - Psalm 4 een lied van David in jonge taal

Bijbel - Psalm 4 een lied van David in jonge taal

Als je problemen hebt en geen hulp zoekt kunnen je problemen niet opgelost worden. Psalm 4 is een tekst om je aan te sporen tot inkeer en rust. Psalm 4 is een lied. Geschreven door David. De teksten d… Religie, 19-08-2011