Hessel » Specials
Specials 1 - 10 van 12

Specials van Hessel

De godsdiensten in Zuid-Azie

De godsdiensten in Zuid-Azie

In de eerste 1000 jaar v.Chr. waren er in India verschillende culturen die invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de godsdienst. Het gevolg hiervan was dat er ook meerdere talen werden gesproken.…
Diaconaat en evangelisatie

Diaconaat en evangelisatie

Diaconaat is net zo belangrijk als evangelisatie, hoewel de grenzen elkaar wel overlappen. Met name voor een missionair beleidsplan moet aandacht worden geschonken aan verschillende zaken. Diaconaat e…
Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de verloren zoon

De gelijkenis van Jezus over de verloren zoon spreekt menig mens aan. De gelijkenis over de verloren zoon is beschreven door de evangelist Lukas. Lukas was waarschijnlijk een medicus. Dit blijkt bijvo…

Gesprekstechniek

Gesprekstechniek is de basis van pastorale zorg aan jongeren. Net als maatschappelijk werkers, therapeuten, en medici is de jongeren werker aangewezen op het gesprek. Elke professional heeft zo zijn e…
Godsdienstpsychologie in een moderne samenleving

Godsdienstpsychologie in een moderne samenleving

Psychologie is in. Godsdienstpsychologie wat minder. Toch is de godsdienstpsychologie niet minder belangrijk en misschien wel net zo in als de 'gewone'psychologie.
Jongeren en verslaving

Jongeren en verslaving

Jongeren groeien vandaag de dag op in een genotsmiddelencultuur. Middelen als alcohol, XTC en cocaïne zijn ruim beschikbaar en betaalbaar. De gevaren van internet en seksverslaving zijn inmiddels ook…

Op weg naar Pasen

Met Pasen herdenken we het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Op Aswoensdag begint de lijdenstijd naar Pasen. De lijdenstijd is vooral bedoeld om sober te leven en tot inkeer te komen. De ti…
Overdenking voor jongeren van 16 tot 20 jaar

Overdenking voor jongeren van 16 tot 20 jaar

Een eigentijdse waardevolle boodschap kan een bijdrage leveren aan de vele vragen waar jongeren mee rondlopen. En reken maar dat jongeren een boel vragen hebben. Die vragen gaan over verschillende the…
Pastorale psychologie

Pastorale psychologie

De pastorale psychologie geeft vooral nieuwe inzichten in de klinische psychologie. De klinische psychologie richt zich op de ongezonde persoonlijkheid van de cliënt in een klinische setting. Deze inz…

Recht in het jeugdpastoraat

Pastoraat en recht zijn tegenwoordig niet meer van elkaar te scheiden. In het jeugdpastoraat kun je te maken krijgen met problemen waar juridische kennis is vereist. In deze special kunt u relevante i…