Hessel » Specials » Pastoraat en recht

Recht in het jeugdpastoraat

Pastoraat en recht zijn tegenwoordig niet meer van elkaar te scheiden. In het jeugdpastoraat kun je te maken krijgen met problemen waar juridische kennis is vereist. In deze special kunt u relevante informatie vinden over juridische zaken in het jeugdpastoraat. Ook onder christelijke jongeren komen problemen voor. Vaak weten we in de kerk geen raad met bijvoorbeeld een verslaafde jongere die vanwege strafbare feiten uit huis is gezet. Kan en mag de kerkelijk jongerenwerker de jongen bezoeken in de gevangenis? Kunnen de ouders de jongere op straat zetten? Allemaal vragen waarbij de kerk betrokken dient de zijn.
Het jeugdpastoraat kan beter zorg verlenen als de nodige kennis aanwezig is. Als een jongere van de gemeente in problemen komt heeft het zorg nodig. Deze special wil een bijdrage leveren om de geestelijke zorg aan jongeren te verbeteren. In de artikelen wordt zoveel mogelijk verwezen naar de belangrijkste wetsartikelen, literatuur en internetsites. Hierdoor ontvangt u waardevolle adviezen. Reageer gerust als u waardevolle informatie kunt aanvullen. Dat komt de kwaliteit van deze special alleen maar ten goede.
Juridische begrippen afstamming en vaderschap

Juridische begrippen afstamming en vaderschap

Voor een volwassene zijn de juridische begrippen afstamming en vaderschap moeilijke thema's. Kinderen zijn afhankelijk van de kennis van volwassenen over betreffende begrippen. Als je ermee te maken k…
Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet

Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet

Jongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar sommige zaken zijn wel belangrijk om te weten. Kan een minderjarige bijvoorbeeld…
Pastoraat en geestelijke verzorging aan gedetineerden

Pastoraat en geestelijke verzorging aan gedetineerden

Door de boodschap in het Nieuwe Testament (Mattheus 25:36) wist men zich vroeger al geroepen om gevangenen te bezoeken. Pastors in bijvoorbeeld jeugdgevangenissen staan voor de uitdaging om jongeren o…
Gepubliceerd door Hessel op 07-04-2009, laatst gewijzigd op 03-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.