Hessel » Specials » Verslaving

Jongeren en verslaving

Jongeren en verslaving Jongeren groeien vandaag de dag op in een genotsmiddelencultuur. Middelen als alcohol, XTC en cocaïne zijn ruim beschikbaar en betaalbaar. De gevaren van internet en seksverslaving zijn inmiddels ook bekend. In deze special worden artikelen geplaats die willen bijdragen aan preventie, voorlichting en advies voor ouders, scholen, kerken en de jongeren zelf.
Verslaving onder jongeren lijkt toe te nemen. Hoe komt dit? In een onderzoek wat eens is gehouden onder gokverslaafden is gebleken dat de toename van het aantal problematische gokkers het gevolg was van het groeiend aantal online pokersite's en online fruit automaten. Wellicht kan de oorzaak van het aantal jonge gebruikers gezocht worden in de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van verschillende verslavende middelen. In deze special wordt breed aandacht besteed aan de verschillende verslavende middelen onder jongeren. Vervolgens zal er op sommige zaken dieper worden ingegaan.
Christelijke hulp en voorlichting bij seksverslaving

Christelijke hulp en voorlichting bij seksverslaving

Kun je seksverslaving voorkomen en zo niet welke hulp heb je dan nodig? Ook in christelijke gezinnen komt seksverslaving steeds vaker voor. Op tijd voorlichting geven aan je kinderen is van fundamente…
Gebruik van medicatie bij een alcoholverslaving

Gebruik van medicatie bij een alcoholverslaving

Mensen met een alcoholverslaving willen meestal zo snel mogelijk van hun verslaving af zijn. Voor het afkicken van alcohol lijkt een 'pil' te zijn uitgevonden. Echter bij het gebruik van medicatie voo…
Groeiprocessen van jongerengroepen in de praktijk

Groeiprocessen van jongerengroepen in de praktijk

In jongerengroepen vinden allerlei ontwikkelingen plaats en om dat goed in kaart te brengen is er een fasemodel bedacht. De groepsleider kan van dat model gebruik maken om er vervolgens een dynamisch…
Jeugd- en jongerencultuur en de geest van de tijd

Jeugd- en jongerencultuur en de geest van de tijd

Kennis over het ontstaan van een jeugdcultuur is van fundamenteel belang om als kerk aansluiting te vinden bij jongeren. Deze kennis heeft als doel om een brug te slaan tussen twee werelden die elkaar…
Jongeren praten moeilijk over problemen en gedrag met ouders

Jongeren praten moeilijk over problemen en gedrag met ouders

Jongeren praten doorgaans niet over persoonlijke problemen. Zaken die tijdens de pubertijd problemen kunnen veroorzaken zijn rouwverwerking, geldproblemen, pesten, alcohol of drugsgebruik en gezinspro…
Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcohol

Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcohol

Er zijn niet één of twee redenen te noemen waarom jongeren tot drugs of alcoholgebruik komen. Er is vaak een scala van invloeden en argumenten te beschrijven. Jongerenpastoraat in de kerk en verslavin…
Kun je als ouders voorkomen dat je kind drugs gaat gebruiken mijn kijk op

Kun je als ouders voorkomen dat je kind drugs gaat gebruiken

Dagelijks komen er talloze hulpvragen bij de jeugdzorg binnen. Wachtlijsten nemen toe. Waar ligt dat toch aan? De mensen in de jeugdhulpverlening doen hun uiterste best om de wachtlijsten aan te pakke…
Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Een nadeel van de vele studies over religie en middelengebruik en misbruik is dat ze vertrouwen op eigen rapporten. Onderzoekers hebben geopperd, dat indien religieuze personen een neiging in de richt…
Preventie in een alcoholcultuur onder jongeren

Preventie in een alcoholcultuur onder jongeren

Het is van maatschappelijk belang dat er iets wordt gedaan aan het alcoholgebruik onder jongeren. Alcohol wordt in verhouding met de jaren 50 van de vorige eeuw bijna 'gratis' aangeboden. Hierdoor is…
Straatwaarde: zestien jaar heroïneverslaving en prostitutie

Straatwaarde: zestien jaar heroïneverslaving en prostitutie

‘Straatwaarde’ is het boek van Esther Schenk. Esther Schenk is een pseudoniem voor de vrouw die haar verhaal na ruim zeventien jaar heroïneverslaving en prostitutie in een boek heeft durven te beschri…
Verslaving voorkomen: risicofactoren bij jongeren

Verslaving voorkomen: risicofactoren bij jongeren

Er zijn verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van het drugs- en alcoholgebruik, misbruik en afhankelijkheid van andere middelen bij jongeren. Het Amerikaanse Public H…
Weerbaarheid kan verslaving onder jongeren voorkomen

Weerbaarheid kan verslaving onder jongeren voorkomen

Jongeren die drugs gebruiken zullen niet toegeven dat ze een probleem hebben. Het duurt vaak jaren voordat de hulpverlening iets kan betekenen. Deze negatieve spiraal is moeilijk te doorbreken. Voor e…
Zeven dimensies van verslaving bij jongeren

Zeven dimensies van verslaving bij jongeren

Jongeren vinden het vaak moeilijk om hun verslaving te onderkennen. Hierbij spelen verschillende processen een rol. Om een nieuw perspectief te geven voor de aanpak van verslaving bij jongeren willen…
Gepubliceerd door Hessel op 03-12-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.