Hessel » Specials » De verloren zoon

Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de verloren zoon De gelijkenis van Jezus over de verloren zoon spreekt menig mens aan. De gelijkenis over de verloren zoon is beschreven door de evangelist Lukas. Lukas was waarschijnlijk een medicus. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn belanstelling voor medische zaken die hij in het bijbelboek Handelingen beschrijft. Lukas is de enige evangelist die de gelijkenis van de verloren zoon beschrijft. Door zijn beroep als arts was hij kritisch en gebruikte hij alleen betrouwbare bronnen. De bronnen die Lukas heeft gebruikt hebben er toe geleid dat de gelijkenis van de verloren zoon zo goed mogelijk is beschreven. Lukas was waarschijnlijk een reisgenoot van Paulus. Dit is te lezen in de inleiding van het boek Handelingen. Lukas was een geleerd man met veel kennis van de Griekse en Joodse cultuur. De gelijkenis van de verloren zoon beschrijft Lukas in hoofdlijnen. Als we het verhaal zouden gaan 'schilderen' zoals het in werkelijkheid zou zijn gegaan dan mogen de bijzaken niet ontbreken. In deze special willen we de bijzaken van de gelijkenis tekst voor tekst zo betrouwbaar mogelijk er bij nemen. We doen er daarom goed aan om ook de achtergrond van de Joodse en Griekse cultuur te beschrijven. Het gaat tenslotte niet alleen om de historische feiten maar ook om de betekenis. De intentie van de gelijkenis gaat om het 'verlorene' dat weer 'gevonden' wordt. Lukas beschrijft als medicus de 'verloren' relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen God en de mens. Dit doet hij op zo'n manier dat het duidelijk is dat er in die relatie genezing nodig is. Lukas wil erop wijzen dat Jezus de grote Geneesheer is maar dat de mens Zijn 'recept' moeilijk accepteert.
De gelijkenis van de verloren zoon en de vader: Lucas 15: 13

De gelijkenis van de verloren zoon en de vader: Lucas 15: 13

De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen.( Lucas 15: 12) Door het opvragen van het erfdeel neemt de jon…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15

Wanneer Jezus de gelijkenis van de Verloren zoon in Lucas 15 vertelt moeten we letten op context waarin de gelijkenis vertelt wordt. We letten op drie dingen. Eerst richt Jezus zich tot de mensenmenig…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 18

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 18

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de Hemel, en voor u; Lucas 15: 18. Het opstaan van de jongste zoon is het gevolg van het nadenken over een ande…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19

Ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. (Lucas 15: 19) In de gelijkenis van de Verloren zoon komt de jongste zoon in vers vijftien tot besef wat hij kwijtgeraa…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 21

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 21

En de zoon zeide tot hem: "Vader, ik heb gezondigd tegen de Hemel, en voor u, en ben niet meer waard uw zoon te heten". Lucas 15: 21. In deze tekst komt de jongste zoon terug bij zijn vader na een zon…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 24

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 24

Want mijn zoon hier was dood, en is weer levend geworden, hij was verloren, en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Lucas 15: 24. De vader van de verloren zoon is dankbaar dat zijn zoon leven…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 12

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 12

En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende is weggereisd naar een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Lucas 15: 13. Slechte…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 22

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 22

Maar de vader zeide tot zijn slaven: Breng vlug het beste kleed hier, en trek het hem aan, en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten (Lucas 15: 22). Uit de genoemde tekst kan word…
De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15: 23

De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15: 23

En haalt het gemeste kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben (Lucas 15: 23). De jongste zoon is terug. De vader geeft opdracht om het gemeste kalf te slachten en feest te vieren. De gelij…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lukas 15 vers 17

De gelijkenis van de verloren zoon: Lukas 15 vers 17

En toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Lucas 15: 17. Deze tekst is misschien wel de belangrijkste van de he…
De verloren zoon: de jongste zoon als varkenshoeder

De verloren zoon: de jongste zoon als varkenshoeder

En hij trok er op uit, en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. Lucas 15: 15. Het vijftiende vers van Lucas 15 beschrijft in het kort…
Gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15:11 mijn kijk op

Gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15:11

Een bijbeltekst kan stof tot nadenken geven. Nadenken over het feit dat je de zoon van een vader bent is zo'n voorbeeld. De boodschap van de gelijkenis van de Verloren Zoon uit Lukas 15 geeft al eeuwe…
Gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15:14

Gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15:14

Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land, en hij begon gebrek te lijden. Lucas 15: 14. De jongste zoon is 'failliet'. Zowel geestelijk als materialistisch. Het i…
Gelijkenis verloren zoon: Lucas 15: 20

Gelijkenis verloren zoon: Lucas 15: 20

En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen; en hij liep hem tegemoet , viel hem om de hals en kuste hem. Lucas 15: 20…
Verloren zoon: eten van Johannesbrood (Lucas 15:16)

Verloren zoon: eten van Johannesbrood (Lucas 15:16)

'En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten; doch niemand gaf ze hem'. Lucas 15:16. De jongste zoon verlangt ernaar om zijn buik te vullen met het voer van de varkens. In…
Gepubliceerd door Hessel op 17-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rembrandt, Wikimedia Commons (Publiek domein)