Hessel » Specials » Pastorale psychologie

Pastorale psychologie

Pastorale psychologie De pastorale psychologie geeft vooral nieuwe inzichten in de klinische psychologie. De klinische psychologie richt zich op de ongezonde persoonlijkheid van de cliënt in een klinische setting. Deze inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van een vormingsaanbod aan pastores (Klinische Pastorale Vorming) en analyse van het pastorale gesprek tussen pastor en pastorant.

Vier vormen

De verhouding tussen theologie en psychologie heeft vier vormen aangenomen:
  • Wederzijdse Distantiering en afwijzing: binnen de theologie heeft bijvoorbeeld de psycho-analyse geen draagkracht.
  • Het ancilla-paradigma: de psychologie als dienstmaagd. Verschaft de theoloog de nodige kennis, wijst knelpunten aan maar ook methodieken om de pastorale doelstelling te realiseren.
  • Psychologie als leidraad: gegevens uit de verschillende soorten psychologie verschaffen inzicht in de verschillende werkvelden van het pastoraat.
  • Gelijkwaardige coöperatie: pastorale psychologie is een integratie van psychologie en theologie. Het gaat hierbij om een dialoog tussen een empirische en een normatieve wetenschap.
Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie is het zoeken naar of het toeschrijven van oorzaken van bijvoorbeeld ziekte of problemen, bij jezelf of bij een ander. Door meer inzicht in attributie te krijgen kun je jezelf maar ook ande…
De kracht van vergeven in de psychologie en in de Bijbel

De kracht van vergeven in de psychologie en in de Bijbel

Wat is vergeven en moet je altijd kunnen vergeven? Kan er wel vergeven worden als er niet om vergeving gevraagd wordt? Vergeven is meer dan 'het door de vingers' zien. Vergeven kan zowel positief als…
Hechting en problemen tussen kinderen en opvoeders

Hechting en problemen tussen kinderen en opvoeders

De gehechtheidstheorie vooronderstelt een basis-, biosociaal gedragssysteem in een (jong) kind, dat bedoeld is om de nabijheid van het kind bij zijn ouders of verzorger te handhaven, waarbij het kind…
Hoop en verbeelding in de geestelijke verzorging

Hoop en verbeelding in de geestelijke verzorging

Dit werkstuk is de eindopdracht van de cursus pastorale psychologie. Naar aanleiding van de IKON documentaire over mevrouw Puck de Leeuw worden in dit werkstuk de thema’s hoop en verbeelding, en schaa…
Psychologie: zelfinzicht bij schaamte en schuldgevoel

Psychologie: zelfinzicht bij schaamte en schuldgevoel

Omgaan met schuld en schaamte is vaak een lastig thema in relatie's tussen mensen. Welke relatie hebben schuld en schaamte met elkaar? Schuld heeft te maken met daden die waar men zich verantwoordelij…
Quick scan voor in het pastoraat en geestelijke verzorging

Quick scan voor in het pastoraat en geestelijke verzorging

De houding van de pastor of geestelijk verzorger hangt af van wat er met een pastorant aan de hand is. Een Quick scan als diagnostisch hulpmiddel geeft de pastor een handvat om zijn grondhouding snel…
Religieuze ervaringen en de roltheorie van Hjalmar Sunden

Religieuze ervaringen en de roltheorie van Hjalmar Sunden

De Zweedse psycholoog Hjalmar Sunden (1908-1993) is bekend geworden door de ontwikkeling van de ‘roltheorie’. De kern van de roltheorie is dat mensen zich gaan identificeren met bepaalde rollen die in…
Samenwerking tussen theologie en pastorale psychologie

Samenwerking tussen theologie en pastorale psychologie

In de twintigste eeuw is de psychologie volledig los van de theologie tot volle ontwikkeling gekomen. Dit betekende dat de psychologie geen vakgebied meer is binnen de theologie. Anderzijds is de theo…
Schaamtegevoel en verband met gedrag en psychische problemen

Schaamtegevoel en verband met gedrag en psychische problemen

Schaamte is niet zo onschuldig als het lijkt. Schaamte is een gevoel van tekort te schieten ten opzichte van het ideaal dat men van zichzelf heeft gesteld. Ook kan de omgeving van invloed zijn. Wannee…
Verhalen en beelden: verbinding tussen God en mens

Verhalen en beelden: verbinding tussen God en mens

Verhalen en beelden worden gebruikt om de (gebroken) psychische realiteit te plaatsen in het licht van de christelijke duiding van de werkelijkheid. Hoe werkt dat met een verhaal en het beeld? Bodisco…
Verlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verlies

Verlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verlies

Het verliezen van dierbaren of iets waardevols vormen de fundamenten van het psychische beleven en welbevinden. Gebeurtenissen die in het hart gekerfd worden. Het klinkt vreemd maar verlies of een cri…
Werken met verbeelding en symbolen met jongeren

Werken met verbeelding en symbolen met jongeren

Na de Reformatie wordt er in de gereformeerde kerken nog weinig gebruik gemaakt van verbeelding en symboliek. Met name in de prediking is er weinig tot geen verbinding met de levensloop van mensen. Hi…
Gepubliceerd door Hessel op 19-02-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.