Hessel » Specials » Pasen

Op weg naar Pasen

Met Pasen herdenken we het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Op Aswoensdag begint de lijdenstijd naar Pasen. De lijdenstijd is vooral bedoeld om sober te leven en tot inkeer te komen. De tijd naar Pasen toe is met name een tijd waarin we persoonlijk stil staan bij de vraag: wie is Jezus voor mij? De weken naar Pasen toe zijn in de christelijke traditie beter bekend als de 'veertigdagentijd'. Deze special bevat artikelen die de betekenis van Pasen duidelijk wil maken vanuit een bijbels perspectief. Het is juist van fundamenteel belang dat er een overdenking tot stand komt vanuit apostolische overtuiging. Het waren immers de leerlingen van Jezus zelf die getuige waren van het leven van Jezus tijdens Zijn lijdensweg.
Op weg naar Pasen: bezinning en belijdenis

Op weg naar Pasen: bezinning en belijdenis

In de traditie van het christelijk geloof zijn de 40 dagen voor Pasen een tijd van bezinning, verootmoediging en bovenal verwondering voor het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Pasen is als…
Op weg naar Pasen: worden als een kind

Op weg naar Pasen: worden als een kind

Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd mijn kijk op

Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd

De lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is dan ook vooral ´verwonderin…
Stille tijd op weg naar Pasen en bezinning

Stille tijd op weg naar Pasen en bezinning

Volgens verschillende mensen is Jezus Christus niet de zoon van God. Jezus zou ook niet zijn opgestaan uit de dood. Petrus, Jakobus en Johannes getuigen echter in Mattheus 17 wat zij gezien en gehoord…
Gepubliceerd door Hessel op 24-02-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.