Hessel » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

In de psychologische hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers is een methodiek die daarbij…
Model van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpen

Model van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpen

In de meeste grote steden leeft een verscheidenheid aan mensen samen. Een stad vormt als het ware een microkosmos van de wereld. Steden zijn een afspiegeling van de diversiteit aan religies, culturen…
Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

In de verslavingszorg maakt men gebruik van sponsors of buddy's. Deze methode wordt vooral toegepast in de zelfhulpgroepen. De volgende stap kan zijn om bijvoorbeeld buddy of ervaringsdeskundige te wo…
Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Heb je het vermoeden van drugsgebruik bij je zoon, dochter? Je kunt er achter komen door een drugstest af te nemen. Maar ga niet impulsief je vermoedens uitspreken, oordelen of veroordelen. Onvoorbere…
Psychologie: ambivalentie en motivatie bij een verslaving

Psychologie: ambivalentie en motivatie bij een verslaving

Ieder mens heeft wel eens last van twee gevoelens die tegen elkaar ingaan. Helemaal zeker van iets of iemand ben je bijna nooit. Het verschijnsel ambivalentie is een begrip uit de psychologie waar men…
De Griekse godsdienst: smeltkroes van culturen en goden

De Griekse godsdienst: smeltkroes van culturen en goden

Het Griekse rijk was een smeltkroes van verschillende culturen en religieuze opvattingen. De invloed van de vele omringende landen en volken werd nergens zo duidelijk als in de Griekse godsdienst. We…
Verschillen tussen Crystal Meth XTC en Amfetamine

Verschillen tussen Crystal Meth XTC en Amfetamine

Crystal Meth, XTC en Amfetamine worden vaak met elkaar verward en op een 'hoop' gegooid. Dat komt voornamelijk doordat het meestal in poedervorm of kristalvorm voorkomt. Ondanks veel overeenkomsten he…
Leiderschap: lessen van Jethro en Mozes in Exodus

Leiderschap: lessen van Jethro en Mozes in Exodus

De beschrijving en de grondlegging van management en leiderschap ligt al in de tijd van het Oude Testament van de Bijbel. Als Mozes denkt dat hij zijn taak als leider van het volk Israël goed doet, is…
Verschil tussen bemande en onbemande tankstations met shop

Verschil tussen bemande en onbemande tankstations met shop

Bedrijven kunnen qua aanbod en aanpak drastisch veranderen. In de meeste gevallen heeft die verandering te maken met de vraag en behoefte van de klant. In het geval van tankstations is de prijs de bel…
Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie: betekenis geven aan psychologische problemen

Attributie is het zoeken naar of het toeschrijven van oorzaken van bijvoorbeeld ziekte of problemen, bij jezelf of bij een ander. Door meer inzicht in attributie te krijgen kun je jezelf maar ook ande…