Hessel » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Model van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpen

Model van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpen

In de meeste grote steden leeft een verscheidenheid aan mensen samen. Een stad vormt als het ware een microkosmos van de wereld. Steden zijn een afspiegeling van de diversiteit aan religies, culturen…
Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?

Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?

Uit de uitspraken van Jezus kunnen we concluderen dat Hij zelf bewust was van zijn goddelijke identiteit. Verschillende uitspraken in het Nieuwe Testament getuigen daarvan. Wetenschappelijk gezien is…
Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

In de psychologische hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers is een methodiek die daarbij…
Boek: 'Bemoei je ermee' en de zeven stappen van bemoeizorg

Boek: 'Bemoei je ermee' en de zeven stappen van bemoeizorg

Het boek 'Bemoei je ermee' van Simone Lindt is een leidraad voor assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. In het boek wordt een zeven-stappen-model voor bemoeizorg beschreven. Het is een handva…
Handleiding om subsidie aan te vragen voor een project

Handleiding om subsidie aan te vragen voor een project

Het aanvragen van subsidie heeft het meeste kans van slagen met een goed geschreven en doordacht projectplan. De meeste subsidieverstrekkers willen een goed geschreven projectplan onder ogen krijgen v…
Martin Luther King: strijd met geweldloosheid tegen racisme

Martin Luther King: strijd met geweldloosheid tegen racisme

"I have a dream". Wie kent de beroemde uitspraak niet van Martin Luther King. Op 4 april 2018 was het 50 jaar geleden dat dr. Martin Luther King in 1968 werd vermoord. Daarmee werd op een gewelddadige…
Verlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verlies

Verlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verlies

Het verliezen van dierbaren of iets waardevols vormen de fundamenten van het psychische beleven en welbevinden. Gebeurtenissen die in het hart gekerfd worden. Het klinkt vreemd maar verlies of een cri…
Leiderschap: lessen van Jethro en Mozes in Exodus

Leiderschap: lessen van Jethro en Mozes in Exodus

De beschrijving en de grondlegging van management en leiderschap ligt al in de tijd van het Oude Testament van de Bijbel. Als Mozes denkt dat hij zijn taak als leider van het volk Israël goed doet, is…
Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Heb je het vermoeden van drugsgebruik bij je zoon, dochter? Je kunt er achter komen door een drugstest af te nemen. Maar ga niet impulsief je vermoedens uitspreken, oordelen of veroordelen. Onvoorbere…
Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

In de verslavingszorg maakt men gebruik van sponsors of buddy's. Deze methode wordt vooral toegepast in de zelfhulpgroepen. De volgende stap kan zijn om bijvoorbeeld buddy of ervaringsdeskundige te wo…