Hessel » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

Cliëntgerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

In de psychologische hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers is een methodiek die daarbij…
Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Herkennen en testen van drugsgebruik bij puber

Heb je het vermoeden van drugsgebruik bij je zoon, dochter? Je kunt er achter komen door een drugstest af te nemen. Maar ga niet impulsief je vermoedens uitspreken, oordelen of veroordelen. Onvoorbere…
Verschil tussen bemande en onbemande tankstations met shop

Verschil tussen bemande en onbemande tankstations met shop

Bedrijven kunnen qua aanbod en aanpak drastisch veranderen. In de meeste gevallen heeft die verandering te maken met de vraag en behoefte van de klant. In het geval van tankstations is de prijs de bel…
Verschillen tussen Crystal Meth XTC en Amfetamine

Verschillen tussen Crystal Meth XTC en Amfetamine

Crystal Meth, XTC en Amfetamine worden vaak met elkaar verward en op een 'hoop' gegooid. Dat komt voornamelijk doordat het meestal in poedervorm of kristalvorm voorkomt. Ondanks veel overeenkomsten he…
Gebruiksaanwijzing voor het padvinderspel

Gebruiksaanwijzing voor het padvinderspel

Het padvinderspel is een nostalgisch Nederlands kaartspel geschikt om een gezellig moment met vrienden, kinderen of familie door te brengen. Het doel van het spel is om je padvinderspatrouille snel na…
Psychologie: ambivalentie en motivatie bij een verslaving

Psychologie: ambivalentie en motivatie bij een verslaving

Ieder mens heeft wel eens last van twee gevoelens die tegen elkaar ingaan. Helemaal zeker van iets of iemand ben je bijna nooit. Het verschijnsel ambivalentie is een begrip uit de psychologie waar men…
Tips voor veranderen van gedrag bij een verslaving

Tips voor veranderen van gedrag bij een verslaving

Het gebruik van alcohol en drugs kan ongemerkt uit de hand lopen. Als je sneller in het proces van verslaving ingrijpt en hulp zoekt, kun je veel ernstige problemen voorkomen. Daarbij is het belangrij…
Boeddhisme en andere godsdiensten en religies in India

Boeddhisme en andere godsdiensten en religies in India

India kent verschillende culturen. Het gevolg hiervan was dat er ook meerdere talen werden gesproken. India kent ook verschillende klimaten en een afwisselende natuurlijke omgeving, van bergen tot vla…
Psychologie: zelfinzicht bij schaamte en schuldgevoel

Psychologie: zelfinzicht bij schaamte en schuldgevoel

Omgaan met schuld en schaamte is vaak een lastig thema in relatie's tussen mensen. Welke relatie hebben schuld en schaamte met elkaar? Schuld heeft te maken met daden die waar men zich verantwoordelij…
Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg

In de verslavingszorg maakt men gebruik van sponsors of buddy's. Deze methode wordt vooral toegepast in de zelfhulpgroepen. De volgende stap kan zijn om bijvoorbeeld buddy of ervaringsdeskundige te wo…