Hessel » Specials » Verslaving en religie

Verslaving in religieuze context

Verslavende middelen zijn o.a. cocaine, heroine, alcohol, xtc en roken. Dit zijn psychoactieve stoffen die invloed hebben op het functioneren van ons brein en zijn vooral populair onder jongeren. Naast middelen die ingenomen worden zijn er ook verslavingen zoals gokken, gaming, internet, seks of koopverslaving. Intussen is door MRI scans bekend dat alle verslavingen te maken hebben met een activiteit in ons brein. Eeuwen lang wordt binnen verschillende godsdiensten gebruik gemaakt van bewustzijnsveranderende en psycho-actieve stoffen om sommige rituelen uit te voeren. Hoort het gebruik van dat soort middelen binnen een godsdienst? Zo ja welke zijn dat? Zo nee, in hoeverre heeft religie invloed op het voorkomen en de behandeling van verslaving bij jongeren? Volgens verschillende onderzoeken blijkt dat verlies aan zingeving een leegte veroorzaakt die wordt opgevuld door verslavende middelen te gebruiken. Tenslotte is het interessant om te kijken in hoeverre het gebruik als een ritueel kan worden gezien.
De betekenis van religie in behandeling van verslaving

De betekenis van religie in behandeling van verslaving

De betekenis van religie in het minderen of voorkomen van drugsmisbruik kan ontleent worden aan de functie die het al op jonge leeftijd heeft. Mensen die opgroeien met religie, spiritualist of welke v…
De neuropsychologie van rituelen en meditatie

De neuropsychologie van rituelen en meditatie

Andrew B. Newberg en zijn collega´s hebben in 1988 een neuro-psychologisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot godsdienstige meditaties. Aan de hand van de Imaging Technologie probeert men verschi…
Gebruik van medicatie bij een alcoholverslaving

Gebruik van medicatie bij een alcoholverslaving

Mensen met een alcoholverslaving willen meestal zo snel mogelijk van hun verslaving af zijn. Voor het afkicken van alcohol lijkt een 'pil' te zijn uitgevonden. Echter bij het gebruik van medicatie voo…
Herstellen van verslaving door middel van twaalf stappen

Herstellen van verslaving door middel van twaalf stappen

De twaalf stappen naar herstel van verslaving, ook wel het Minnesota model genoemd is een van de meest gebruikte methodes om te herstellen van een verslaving. Verschillende verslavingszorg-instellinge…
Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcohol

Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcohol

Er zijn niet één of twee redenen te noemen waarom jongeren tot drugs of alcoholgebruik komen. Er is vaak een scala van invloeden en argumenten te beschrijven. Jongerenpastoraat in de kerk en verslavin…
Kun je als ouders voorkomen dat je kind drugs gaat gebruiken mijn kijk op

Kun je als ouders voorkomen dat je kind drugs gaat gebruiken

Dagelijks komen er talloze hulpvragen bij de jeugdzorg binnen. Wachtlijsten nemen toe. Waar ligt dat toch aan? De mensen in de jeugdhulpverlening doen hun uiterste best om de wachtlijsten aan te pakke…
Neurotheologie: Religieuze ervaringen in de hersenen

Neurotheologie: Religieuze ervaringen in de hersenen

Wetenschappers suggereren dat er een specifiek verband bestaat tussen geloofservaring en temporale kwab epilepsie. Deze visie is vandaag de dag wijdverspreid maar er is meer onderzoek nodig om dat goe…
Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongeren

Een nadeel van de vele studies over religie en middelengebruik en misbruik is dat ze vertrouwen op eigen rapporten. Onderzoekers hebben geopperd, dat indien religieuze personen een neiging in de richt…
Preventie in een alcoholcultuur onder jongeren

Preventie in een alcoholcultuur onder jongeren

Het is van maatschappelijk belang dat er iets wordt gedaan aan het alcoholgebruik onder jongeren. Alcohol wordt in verhouding met de jaren 50 van de vorige eeuw bijna 'gratis' aangeboden. Hierdoor is…
Zeven aspecten van geloofsbeleving bij jongeren

Zeven aspecten van geloofsbeleving bij jongeren

Jongeren vinden het vaak moeilijk om hun persoonlijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij speelt de overdracht van ouders een belangrijke rol. In de overdracht is het goed om rekening te houden m…
Gepubliceerd door Hessel op 25-05-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.